Privacy

Convento is bekommerd om uw privacy en doet er alles aan om uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de Belgische en Europese wetgeving, haar ‘algemeen beleid inzake gegevensbescherming’ en overeenkomstig de strengste normen op het vlak van eerlijke informatie.

Daarom doen wij er alles aan om onze servers, toepassingen en databanken te beveiligen en om onbevoegde toegang of ongeoorloofd gebruik te voorkomen.

U moet geen persoonlijke informatie opgeven om gebruik te kunnen maken van onze website. We verzamelen enkel persoonlijke gegevens die u uitdrukkelijk en vrijwillig heeft  doorgegeven. Die informatie kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot, uw naam en voornaam, uw e-mailadres en uw telefoonnummer.

Waarvoor worden deze gegevens gebruikt?
- het verwerken van bestellingen
- U informeren over nieuwe producten, events, … via nieuwsbrieven
- het versturen van uitnodigingen voor bepaalde events

Convento beschouwt uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie die we niet aan derden zullen meedelen en die niet gebruikt zullen worden voor directe marketing.

U kunt uw gegevens te allen tijde opvragen bij Convento en zo nodig laten aanpassen of laten verwijderen.

Heeft u nog verdere vragen omtrent onze manier van werken, de bescherming van uw gegevens of wil u uw gegevens laten aanpassen kan dat via info@convento.be

Met vriendelijke groet,

Stéphane Godfroid, zaakvoeder