Privacy

Convento is bekommerd om je privacy en doet er alles aan om je persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de Belgische en Europese wetgeving, haar ‘algemeen beleid inzake gegevensbescherming’ en overeenkomstig de strengste normen op het vlak van eerlijke informatie.

We zorgen dat onze servers, toepassingen en databanken beveiligd zijn, om zo onbevoegde toegang of ongeoorloofd gebruik te voorkomen.

Je hoeft geen persoonlijke informatie op te geven om gebruik te maken van onze website. We verzamelen enkel persoonlijke gegevens die je uitdrukkelijk en vrijwillig doorgeeft. Die informatie kan bestaan uit je naam en voornaam, e-mailadres en telefoonnummer.

Waarvoor worden deze gegevens gebruikt?
- het verwerken van bestellingen
- je informeren over nieuwe producten, events, … via nieuwsbrieven
- het versturen van uitnodigingen voor bepaalde events

Convento beschouwt je persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie die we niet aan derden zullen meedelen en die niet gebruikt worden voor directe marketing.

Je kan je gegevens te allen tijde opvragen bij Convento en zo nodig laten aanpassen of laten verwijderen.

Heb je nog verdere vragen omtrent onze manier van werken, de bescherming van je gegevens of wil je je gegevens laten aanpassen? Mail dan naar info@convento.be.